Igor D. Górewicz

Rozważać, później się nie wahać

Oficjalna strona

konik

Autor i wydawca

Książki to nie tylko moja pasja, ale także moja codzienność. Otaczam się nimi gdy pracuję i gdy idę spać, towarzyszą mi w podróżach. Na szczęście, także tworzenie ich stało się moim zajęciem.

Od 1999 roku opublikowałem dziesiątki artykułów popularno-naukowych, naukowych i publicystycznych z zakresu  historii i archeologii Słowian, historii wojskowości, rekonstrukcji historycznej, mitologii słowiańskiej, historii idei, religioznawstwa, kultury i polityki (m.in. Focus, Z Otchłani Wieków, Mare Integrans, Archeologia Żywa, Gazeta Rycerska, Pro Memoria, Wędrowiec Zachodniopomorski, Państwo i Społeczeństwo i in.).

 

Focus 2005 - Najazd Słowian na Konungahelę

 

W 2007 wydając pierwszy tom "Zdobnictwa wczesnego średniowiecza" (sławna w środowisku "książka czerwona, która później była zielona" rozpocząłem działalność Wydawnictwa Triglav.

 

wydawnictwo triglav

 

Nadal też piszę książki (a kolejka pomysłów zamiast kurczyć, to się wydłuża). Dziś jestem więc zarówno autorem jak i wydawcą.

Książki mojego autorstwa

 

okladka wlasciwa

"O Słowianach. Piastowie, legendy i niewolnicy", Szczecin 2023

Z narodami jest jak z ludźmi. Nikt nie pamięta własnych narodzin i chcąc poznać ich okoliczności zdany jest na tych, którzy je obserwowali. Dlatego obrazu początków Polski poszukujemy w kronikach krajów sąsiednich i zapiskach podróżników odwiedzających kraj Mieszka. Ważne okazują się legendy dynastyczne, przekazane przez Anonima tzw. Galla, którym odmawiano wartości historycznej. Najnowsze ustalenia archeologów zdają się jednak potwierdzać, że na dwa lub trzy pokolenia przed Mieszkiem I, w Wielkopolsce podejmowano działania zmierzające do stworzenia nowej organizacji politycznej, a to pokrywa się z przekazami o Siemowicie, Lestku i Siemomyśle. Od jakiegoś czasu rozważa się tezę o tym, że Piastowie środki na budowę swojego państwa czerpali z handlu niewolnikami. Choć brak jest niezbitych dowodów historycznych lub archeologicznych, to istnieją liczne i bardzo mocne przesłanki, które sprawiają, że pytania dotyczą raczej nie samego istnienia procederu, ale jego skali i wpływu na powstanie Polski. Zagadnienie niewolnictwa wśród Słowian budzi skrajne emocje, od wyparcia, po złośliwą satysfakcję, że etnos ten nadawał się wyłącznie na „żywy towar”, a współczesne narody słowiańskie zachowały niewolniczy charakter. Niniejsza książka przybliża więc terminologię w językach słowiańskich, w tekstach łacińskich, greckich, arabskich i hebrajskich. Śledzi przyczynę utożsamienia pojęcia „niewolnik” i „Słowianin” oraz zastanawia się nad pochodzeniem niewolników sprzedawanych w całej Europie i krajach islamu. Czy faktycznie byli to tylko Słowianie? Przytacza losy ludzi, którzy popadli w niewolę, zwłaszcza tych, którzy trafili do zupełnie obcej cywilizacji. Czy faktycznie potomkowie słowiańskich niewolników mówią dziś językami słowiańskimi? A może hiszpańskim, arabskim, lub niemieckim?
 

okladka wlasciwa

"Miecze Europy", wyd. II poprawione i poszerzone, Szczecin-Warszawa 2021

Drugie, zmienione wydanie książki „Miecze Europy”, w której autor śledzi historię i symbolikę miecza na przestrzeni trzech i pół tysiąca lat, od jego powstania w epoce brązu do wieku XVII. Nowa, piękna szata graficzna.
 

okladka wlasciwa

"O broni Słowian. Na wojnie i w kulturze", Poznań - Szczecin 2020

Autor prezentuje szeroki arsenał indywidualnego uzbrojenia zaczepnego i ochronnego – włócznie, topory, miecze, łuki, proce, a także broń rzadko używaną przez Słowian. Sprawdza kiedy poznali kusze, zastanawia się, jakich używali tarcz, jak często wdziewali pancerze i jakie mieli hełmy. Opisuje znaki bojowe oraz wyposażenie jeździeckie.

Zgodnie z tytułem omawia oręż używany przez Słowian we wczesnym średniowieczu, a nie tylko ten przez nich wytwarzany. Uzbrojenie wszak nie poddaje się łatwej kategoryzacji etnicznej, choć niektóre jego rodzaje stawały się swoistym wyróżnikiem grupowym. Mimo, że to nie podręcznik o tym jak zostać słowiańskim wojem, to znajdzie tu czytelnik informacje, jakiej broni mogli używać np. Wieleci podczas powstania 983 r., pancerni Mieszka I czy drużynnicy z Wielkich Moraw.

Doświadczenie autora jako odtwórcy dało możliwości praktycznego zweryfikowania teorii stawianych przez badaczy gabinetowych. Użytkowanie replik broni uczy możliwych zastosowań i koniecznych metod obchodzenia się z nią. Zagadnienia zastanawiające z pozycji gabinetu, stają się oczywistymi w pozycji użytkownika.

Wojna wytwarza rytuały i zyskuje wymiar duchowy, a więc wojna i kultura „w jednym stały domu”, i to najlepiej oddaje podtytuł książki, która traktuje nie tylko o formie broni, ale też jej obecności w kulturze duchowej epoki. Literatura bronioznawcza zazwyczaj pomija ten wątek, a publikacje o religii i mitologii nie często naświetlają rolę uzbrojenia w obrzędach i  symbolice. Autor stara się o typologiczną refleksję przy źródłowych wzmiankach np. o mieczu Świętowita w Arkonie, siodła Triglava w Szczecinie czy hełmie Swarożyca w Radogoszczy. Dla autora to właśnie styk dwóch największych pasji poznawczych – duchowej kultury Słowian i dawnego uzbrojenia.

 

Książka rozwija wiele wątków poruszonych we wcześniejszej O wojownikach Słowian. Drużyny i bitwy na lądzie i morzu.

Borek okladka front 150dpi

"Borek i legendarne początki Polski", Szczecin 2020

Nowe przygody Borka. Nieco już starszy, ponownie przenosi się w czasie, tym razem w świat legend o początkach Polski. Jego podróż wiedzie przez historie opisane w najstarszych polskich kronikach. Spotyka Lecha, Piasta, Rzepichę, Popiela, Kraka, Wandę i wielu innych książąt i bohaterów. Bierze udział w wędrówce Słowian, w bitwie pod Krakowem i ucieka przed wawelskim smokiem. Obserwuje jak Mieszko buduje państwo Piastów. Tym razem w podróży towarzyszy mu jego młodszy brat Oskar.

Książka zawiera słowniczek i posłowie dla starszego czytelnika wraz z proponowaną literaturą.

Patronat nad książką objęło Muzeum Początków Państwa.

 

o wojownikach

"O wojownikach Słowian. Drużyny i bitwy na lądzie i morzu", Poznań-Szczecin 2019

O Słowianach nie trzeba pisać „ku pokrzepieniu serc”, by ukazać oryginalność ich kultury i wojskowości. Wystarczy pokazać wspaniałe znaleziska i zapisy źródłowe. Tam wszystko jest! Bohaterstwo, zdrada, taktyka, spryt, szczęk mieczy, świst cięciw.

Dzięki nim przeniesiemy się na pogańskie bagna, do pradawnej puszczy i warownego grodu, by obserwować wczesnośredniowiecznych Słowian w ich naturalnym środowisku. Rozprawimy się z mitem o tym, że nasi przodkowie lubowali się w pokoju, powłóczystych szatach, garnki lepili i chwytali się ino kamiennych narzędzi, bo żelazo to wojna, a Słowianie wojen nie znają.

Przedstawimy organizację drużyn od Rusi przez Morawy, Czechy, Polskę, do Połabia, z ich otrokami, junakami i wiciędzami. Czy faktycznie wszędzie zatrudniano tzw. „wikingów”, by Słowianie mogli wojować i organizować społeczeństwo? A może to Słowianie uczestniczyli w międzynarodowych rozgrywkach i wieloetnicznych grupach zbrojnych?

Zarysujemy specyfikę taktyki wojennej piechoty, kawalerii i sił morskich. Prześledzimy jej zmiany i kontynuację od VI do XII wieku. W gęstwinie zaczają się zwiadowcy i dywersanci, do strzału złoży się strzelec wyborowy, piechota zachowa zwarty szyk, na flankach uderzy ciężka kawaleria pancernych, do walki szykować się będą załogi łodzi by na końcu przy nabrzeżu desantować siły inwazyjne.

O wojownikach Słowian jest opowieścią wprowadzającą do książki O broni Słowian. Na wojnie i w kulturze. Gdy bowiem zrozumiemy, jak tworzono armie i w jaki sposób wojowano, łatwiej pojmiemy dobór uzbrojenia.

 

igor d. g rewic 538dae5faf710.min

"Древние славяне" Большой иллюстрированный альбом, Moskwa 2019;

Rosyjskie wydanie albumu "Poznaj Słowian".

 

borek audio 1 okladka 2

„Borek i Bogowie Słowian” audiobook, Szczecin 2017

Czyta Wojciech Żołądkowicz.

Oryginalny podkład muzyczny zespół Percival (Mikołaj Rybacki, Katarzyna Bromirska). Piosenka "Borek i Bogowie Słowian" - muzyka Krzystof Konieczny, tekst Joanna Lacher, Igor Górewicz, Katarzyna Bromirska, aranżacja Mikołaj Rybacki.

 

Konungahela okladka przod

„Konungahela 1136. Słowiańska wyprawa” scenariusz komiksu, Szczecin 2016

W 880. rocznicę najazdu na Konungahelę 1136-2016. Dzieje potężnej wyprawy wendyjskiego księcia Racibora na królewski gród w Norwegii. Autentyczna historia zapisana w islandzkiej sadze przez Snórriego Sturlasona. Ukazuje szczegóły taktyki i organizacji wojskowej pomorskich Słowian, działanie wywiadu, sztabu, współdziałanie formacji – floty, konnicy, piechoty. Barwnie maluje sceny walki na łodziach, pojedynków strzelców wyborowych, bohaterskich odsieczy i tchórzliwego rejterowania, szału bitewnego i desperacji obrońców.

 

ang zdobnictwo 3

„Viking and Slavic Ornamental Design” vol 3, Szczecin 2016

Nine years have passed since the original release of Volume I.In recent years, mass culture has reminded its viewers, readers, listeners and gamers of the existence of Vikings – and also Slavs. The growing importance of re-enactment for the popularization of history and archaeology also had played its role. Also, the rapprochement between East and West of Europe in various fields, including historical sciences, has contributed to a better understanding of the era of interest. The new perspectives and discoveries both in the field and the office have been reflected by exhibitions and new publications.

 

polska zdobnictwo 3

„Zdobnictwo wczesnego średniowiecza. Tom III” Szczecin 2016

Od pierwotnego wydania tomu I minęło już 9 lat. W ostatnich latach kultura masowa przypomniała widzom, czytelnikom, słuchaczom i graczom o wikingach ale i o Słowianach. Rosnące znaczenie odtwórstwa dla popularyzacji historii i archeologii też miało swoje znaczenie. Również zbliżenie między Wschodem i Zachodem Europy w różnych dziedzinach, w tym nauk historycznych, wpłynęło na lepsze zrozumienie interesującej nas epoki. Nowe ujęcia i nowe odkrycia terenowe i gabinetowe znalazły odzwierciedlenie w wystawach i nowych publikacjach.

 

okladka miecze.czer.front

„Miecze Europy”, Szczecin-Warszawa 2015

Igor Górewicz śledzi historię i symbolikę miecza na przestrzeni 3400 lat, od jego powstania w epoce brązu do wieku XVII, kiedy przekształcił się w inne rodzaje broni. Przedstawia ewolucję technologii wykonania, kształtu, rozmiaru i sposobów użycia, znaczenie symboliczne i rytuały związane z mieczem, przybliża sylwetki najsławniejszych mieczy w historii, pokazuje proces kucia głowni damascenizowanej. Ukazuje przepływ technologii i idei przez epoki i regiony w skali kontynentu. W mieczu i jego idei bowiem ogniskuje się przebogata historia i kultura Europy. Autor wykorzystując światową literaturę przedmiotu, nie stroni od polskiego punktu widzenia. Wszystko to w nowoczesnej i estetycznej formie, z wykorzystaniem pięknych zdjęć, dziesiątek oryginalnych grafik i diagramów, układających się w zwięzłą opowieść.

 

11908583 10205887037188295 3341423695233535816 o

„Wał Pomorski 1945. Uzbrojenie i wyposażenie walczących formacji”, Szczecin 2015 (współautorstwo)

To kolorowe plansze ukazujące sylwetki zołnierzy Wojska Polskiego. Armii czerwonej i formacji walczących dla III Rzeszy. Zaaranżowane sceny niejednokrotnie wzorowane są na oryginalnych fotografiach wojennych. Uzupełniono je dodatkowymi ujęciami mundurów, wyposażenia i broni, z dużą ilością szczegółów i zbliżeń. Setki zdjęć są efektem realizowanych na przestrzeni kilku lat sesji fotograficznych w studiu i plenerach. Prezentacje oparto na bogatych, niepublikowanych do dzisiaj zbiorach znanych w środowisku kolekcjonerów, uzupełnionych zasobami grup rekonstrukcyjnych oraz muzeów. Autorami opisów są pasjonaci tworzący Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu oraz znany odtwórca historyczny ze Szczecina. Obszernym wstępem książkę opatrzył wybitny ekspert w dziedzinie Wału Pomorskiego, dr Bogusław Perzyk.

 

igor d. g rewic 538dae5faf710.min

„Poznaj Słowian”, Szczecin 2014, 2017

Album Poznaj Słowian autorstwa Igora D. Górewicza to pierwsze wydanie, które w przystępny sposób prezentuje kulturę dawnych Słowian w oparciu o prace odtwórców historycznych. Książka posiada nowatorską szatę graficzną na którą składa się wybór ponad 200 zdjęć wykonanych podczas wielu sesji zdjęciowych w skansenach na Wolinie, Torgelov, plenerach oraz w studiu. Kilkudziesięciu najwyższego poziomu odtwórców historycznych i rzemieślników z całej Polski, a także Niemiec i Białorusi zaprezentowało wytwory będące kopiami zabytków archeologicznych oraz przekrój przez różne dziedziny życia od pożywienia, mieszkania, grodów, higienę przez dzieci, handel najważniejsze rzemiosła, wojskowość po święta i zwyczaje pogrzebowe. Wydanie albumu wsparł Marszałek województwa zachodniopomorskiego. Patronat medialny objęła TVP Historia oraz Fundacja Biellik.

 

igor d. g rewic 53fdeb9b3b01c.min

„Borek and Slavonic Gods”, Szczecin 2014

Discover Slavonic mythology! Find a treasure hidden by holy men of old! Travel in time with Borek and tread mythical lands, sacred groves, wondrous places and the dark underworld. Scud the sky on the back of a proud black horse and beware of the great wild boar and the werewolves. Meet warriors, seers, guardians of the fire and spinners of fate. Explore the authentic ancient pantheon of the Slavonic Gods. The first novel to introduce children and young readers to the old beliefs of the Slavs.

 

 vendel design 52fe1a42da862.min

„Vendel and Dark Age Ornamental Design”, Szczecin 2014

In this Catalogue we took a closer look at buckles, metal elements, horns, swords, helmets, shields, brooches, pendants and we extracted ornaments placed on them. The selection of materials focused in particular on certain regions, including Scandinavia and England. The most extremely decorative and characteristic findings of Gotland’s Vendel era are the most extensively presented ones. The collection of motifs copied from helmets and shields found in the graves of elite warriors at Vendel and Valsgärde is especially eye capturing. Among the English designs, attention is drawn to the diverse and rich collection coming from the famous royal burial at Sutton Hoo.The catalog is closed with descriptions of the locations of each find, the most accurate dating, cultural context, and possible symbolic meaning—where possible. The internal cross-references will help the reader get a glimpse of aesthetic the realities of the era, or deliberately select a particular ornament.

 

igor d. g rewic 528636e16f2b0.min

„Mieczem pisane. Odtwórcologia”, Szczecin 2013

Igor D. Górewicz od 1998 roku zajmuje się odtwórstwem historycznym. Na drodze ku historii, z mieczem u pasa, pokonał setki tysięcy kilometrów, odwiedzając niezliczone miejsca w Polsce, wiele krajów Europy, a nawet Islandię, USA, Kanadę i Indie. Wszędzie tam popularyzował pamięć historyczną i życie zgodne z dawnymi wartościami. Wcielał się w dawnego Słowianina, wikinga, germańskiego barbarzyńcę, żołnierza Wojska Polskiego, księcia, króla, pirata. Zbierał doświadczenia, wierząc, że historii nie tylko należy uczyć innych, ale i próbować samemu ją odczuwać. Niektórymi z tych doświadczeń dzieli się w tej ksiażce, udowadniając że możliwe są nie tylko podróże w przestrzeni, ale i w czasie.

 

borek ukr

„Борек і Боги Слов'ян”, Wyd. Mandriviec, Tarnopol (Ukr.) 2012

Ukraińskie wydanie opowieści ukazującej dzieciom wierzenia naszych przodków. Choć pisana dla dzieci, książka zawiera całkiem poważną wiedzę o Rodzimych Bogach Słowian i stanowi swoiste nieencyklopedyczne kompendium. Bohater książki - Borek - przenosi się w czasie, podróżuje po krajach słowiańskich i spotyka poszczególnych bogów. Ujeżdża czarnego konia Trzygłowa, niesiony jest śpiewem Bojana, umyka przed wielkim odyńcem z Radogoszczy, spotyka wilkołaki, Rodzanice, Leszyja. Poszukuje złotego posążka Triglava, którego w dziupli drzewa ukryją słowiańscy żercy. Książka edukacyjna, popularyzatorska ale i przygodowa. Pisana w konwencji fantasy, jednak nie posiłkująca się żadnymi elementami spoza słowiańskiej mitologii.

 

 die ornamentik 4e1b33df18bbb.min

„Die Ornamentik des Frühen Mittelalters” band 2, Szczecin 2011

Die Empfänger des Bandes „Die Ornamentik des frühen Mittelalters" sind auch Künstler, die in den alten Kulturen nach Inspirationen suchen, Projektanten, Designer, Computergrafiker und Schöpfer der Internetseiten, die stilvolle Verzierungen und Rahmen brauchen, Tätowierer und Liebhaber, welche eines unserer Flechtwerke rund um den Arm platzieren und mit einem Figur- oder Pflanzenmotiv den Rücken oder die Wade schmücken.

 

 viking and slav 4e1b3307cd1e1.min

„Viking and Slavic Ornamental Design” vol 2, Szczecin 2011

After four years since the release of “Viking and Slavic Ornamental Design” volume one, the demand for our graphic collection did not decrease, subsequent editions, reprints and an English translation occurred. Historic re-enactors and enthusiasts of the Viking Age in many countries consumed the dish that we have prepared and demand more. Thus we present 258 new, yet old designs. Selection of patterns was executed following the example of the first edition, but vol. 2. contains two thematic groups. The first one is a collection of redraws of stunning reliefs accumulated on only two objects, mainly the so called Kamień and Bamberg reliquaries, which are justly considered masterpieces. The form of the second group is much simpler, yet symbolically richer, it consists of simple representations of gods and other creatures from the Slavic and northern-Germanic mythology of the Viking Age.

 

 zdobnictwo wcze 4e08257463cf8.min

„Zdobnictwo wczesnego średniowiecza. Tom II” Szczecin 2011

Zdobnictwo wczesnego średniowiecza" cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem odbiorców, kierowani więc przekonaniem o potrzebie podobnych publikacji przygotowaliśmy drugi tom tego tytułu.

Zawiera on wyłącznie nowe wzory, opracowane według przyjętej wcześniej zasady.

 

Broszura okolicz 4c494dd7f3748 1

„Szczecin 1945... Obejmowaliśmy Szczecin takim, jaki był”, Szczecin 2010 (broszura)

Publikacja wydana z okazji 65. rocznicy ostatecznego objęcia Szczecina przez polskie władze. Swą premierę miała podczas inscenizacji historycznej Szczecin 1945 organizowanej przez firmę Trzygłów - Pokazy Historyczne oraz  Szczecińską Agencję Artystyczną w dniu 4 lipca, na ulicy 5go lipca, w ramach Urodzin Szczecina, gdzie rozdawana była publiczności.

 

okadka folder

„Dekada Wojowników 1999-2009. Drużyna Grodu Trzygłowa. Trzygłów-Pokazy Historyczne”, Szczecin 2009, (broszura)

28 kolorowych stron na których przedstawiono zarys historii Drużyny Grodu Trzygłowa i działalności firmy Trzygłów – Pokazy Hisotryczne. Przybliżono strukturę, najważniesze wydarzenia, osiągnięcia, podróże i projekty grupy. Treść ułożono w porządku chronologiczno-tematycznym. Każdy rok działalności opatrzono tytułem, w żartobliwy sposób odnoszącym się do historii ziem polskich. Ważniejsze projekty i wydarzenia umieszczono w ramkach teamtycznych. Całość zdobi ponad 250 zdjęć.

 

igor d. g rewic 4b44a3ac9ae88.min

„Borek i Bogowie Słowian” Szczecin 2009; 2014, 2017

Pierwsza w Polsce opowieść ukazująca dzieciom wierzenia naszych przodków. Choć pisana dla dzieci, książka zawiera całkiem poważną wiedzę o Rodzimych Bogach Słowian i stanowi swoiste nieencyklopedyczne kompendium. Bohater książki - Borek - przenosi się w czasie, podróżuje po krajach słowiańskich i spotyka poszczególnych bogów. Ujeżdża czarnego konia Trzygłowa, niesiony jest śpiewem Bojana, umyka przed wielkim odyńcem z Radogoszczy, spotyka wilkołaki, Rodzanice, Leszyja. Poszukuje złotego posążka Triglava, którego w dziupli drzewa ukryją słowiańscy żercy. Książka edukacyjna, popularyzatorska ale i przygodowa. Pisana w konwencji fantasy, jednak nie posiłkująca się żadnymi elementami spoza słowiańskiej mitologii.

 

 viking and slav 4b44510271f8c.min

„Viking and Slavic Ornamental Design with Rus Add-On” Szczecin 2009

As an author and publisher, I would like to offer you a new book, "Viking and Slavic Ornamental Design. Graphical Catalogue with Rus Add-On." - a catalogue of 343 authentic graphic designs in 2D. Collated mainly from the Viking Age but in some cases later (C8th-C12th), they are sourced not only from Scandinavia, but also from Germany, Central Europe (eg. Wolin) and Russia. They've been drawn from a vast selection of artifacts - hilts, crossguards, pottery, jewellery, manuscripts, bone and wood carvings etc. Each and every pattern has an English description with its date, origin, place it was found, and meaning, where possible).

 

 zdobnictwo wcze 4b44517daf2fc.min

"Zdobnictwo Wczesnego Średniowiecza. Katalog graficzny z dodatkiem Ruś", wyd. II poszerzone Szczecin 2009

Tytuł dokładnie oddaje zawartość, bowiem książka zawiera graficzne interpretacje motywów zdobniczych i ornamentów występujących na przedmiotach używanych we wczesnym średniowieczu - mniej więcej od VIII do końca XII wieku. W centrum zainteresowania jest tutaj sam motyw zdobniczy, czy to rozeta, popularna plecionka, ornament roślinny, przedstawienie figuralne bądź specyficznie ujęty symbol. W doborze materiału poszukiwania objęły niemal wszystkie tereny odwiedzane przez wikingów oraz te zamieszkiwane przez wszystkie odłamy Słowian, a także kraje z którymi nasi przodkowie wchodzili w najczęstsze kontakty.

 

 zdobnictwo wcze 4b444f3e047ff.min

„Zdobnictwo wczesnego średniowiecza. Katalog graficzny” Szczecin 2007

Pierwsza na rynku polskim pozycja w całości poświęcona tematowi zdobnictwa wczesnego średniowiecza...

...dla Słowian, wikingów, artystów, rzemieślników, twórców sztuki użytkowej, projektantów, designerów, grafików komputerowych, projektantów stron www, wykonawców i amatorów tatuaży, historyków i historyków sztuki, studentów i uczniów szkół, uczelni plastycznych i artystycznych, oraz wszystkich rozmiłowanych w dawnej kulturze, jej pięknie i estetyce ...

 

stosunki niemeicko rosyjskie

„Stosunki niemiecko-rosyjskie 1989-1999” Warszawa 2001

Prezentowana książka pozwala czytelnikowi prześledzić ostatnie 10 lat niemieckiej i rosyjskiej polityki zagranicznej, pozwala poznać zarówno strategiczne cele naszych wschodnich i zachodnich sąsiadów, jak i naszą między nimi małość. Z pewnością nie jesteśmy już traktowani jak bękart traktatu wersalskiego, ale nie jesteśmy też podmiotem w ich stosunkach, właściwie nigdy w przeszłości bliskiej i dalekiej nie byliśmy..

 

 

 

ksiazki wideo 1
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie - Bogowie Słowian. Spotkanie z Igorem Górewiczem
ksiazki wideo 2
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie - Duchowość nadbałtyckich Słowian. Wykład